FEFFIK : De plek waar je toekomst begint!

Feffik

FEFFIK

Op 18 januari 1980 werd door de eilandelijke overheid en de organisaties van werkgevers en werknemers de stichting: Fundashon pa Edukashon i Formashon di Fishi i Kapasitashon (FEFFIK) opgericht. FEFFIK heeft de volgende doelstellingen:

–        De bevordering van het leerlingstelsel

–        De bevordering van training on the job

–        De bevordering van om-her- en bijscholing

–        De bevordering van het vakonderwijs

Ludwig Alberto
Direktor FEFFIK

 

FEFFIK heeft een belangrijke rol als eilandelijke opleidingsinstituut. FEFFIK is hét instituut voor vak-en beroepsonderwijs en vorming waar jongeren en volwassenen zich kunnen oriënteren op een baan en zich kunnen voorbereiden op hun toekomst.

FEFFIK hoort thuis in de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Het is dus vervolgonderwijs waar jongeren en volwassenen zich kunnen bekwamen. Naast de beroepsopleiding (van aankomend vakman) besteedt FEFFIK aandacht aan persoonlijke en maatschappelijke vorming. Het training center verzorgt ook beroepstoeleidende opleidingen voor jongeren en volwassenen.

 

 

 

Naast dagonderwijs verzorgt FEFFIK ook avondcursussen. Het beroepsonderwijs kent een drietal doelen en functies, namelijk:

–      De persoonlijke ontplooiing van jongeren en volwassenen;

–      Het kwalificeren voor beroepen en functies op de arbeidsmarkt met het oog op blijvende inzetbaarheid;

–      Het leggen van een basis voor verder leren in een traject van “life-long learning”

De drie functies zijn met elkaar verweven en de accenten kunnen per fase van het beroepsonderwijs verschillen, mede gezien te bereiken doelgroepen en de afnemers.

De activiteiten van FEFFIK zijn de afgelopen jaren sterk gegroeid door de toename van het aantal afdelingen en daarmee het aantal leerlingen. Binnen FEFFIK bestaan 9 verschillende afdelingen, verdeeld onder drie sectoren, te weten:

1. Sector Techniek: afdeling elektro – en koudetechniek, maritiem en transport, metaal, bouw en auto;

2. Sector Economie: afdeling ICT, horeca en toerisme;

3. Sector Zorg en Welzijn: afdeling modetechniek en uiterlijke verzorging

Alle afdelingen van FEFFIK moeten zich steeds oriënteren en informeren omtrent de behoeften aan trainingen en moeten zich bewust zijn van de noodzaak van kwaliteit.