FEFFIK : De plek waar je toekomst begint!

Beschrijving opleiding Nautisch

Binnen het vakgebied Nautisch kun je diverse richtingen volgen. Hieronder een overzicht van de diverse mogelijkheden.

Schipper Machinist reizen nabij de kust
niveau 2 Vakopleiding

De opleiding Schipper Beperkt Werkgebied niveau 2 leidt op voor het kennisbewijs “Schipper-Machinist reizen nabij de kust”als bedoelt in het BNAA, artikel 44. Met behulp van dit kennisbewijs kan een vaarbevoegdheid verkregen worden als 1ste stuurman of kapitein op reizen nabij de kust als bedoelt in het BNAA, artikel 78 en 79. Binnen de opleiding wordt er van uit gegaan dat kennis en ervaring van alle voorkomende taken op een schip aanwezig dienen te zijn om deze hoogste functies te kunnen bekleden. Het onderwijs richt zich dan ook op al deze taken zoals: het verrichten van onderhoud aan technische installaties, meren en ontmeren van het schip, fungeren als roerganger,uitkijken en wachtlopen, assisteren bij laden en lossen en later, het doen laten uitvoeren ervan, schoonmaakwerkzaamheden, navigeren en zorgdragen voor de communicatie tussen wal en schip.

Stuurman Werktuigkunde Kleine Schepen
niveau 3 Vakopleiding

De opleiding Stuurman Werktuigkundige 3000 niveau 3 leidt op voor het kennisbewijs “Stuurman Werktuigkundige Kleine Schepen als bedoelt in het BNAA, artikel 41. Met behulp van dit kennisbewijs kan een vaarbevoegdheid verkregen worden als maritiem officier en eerste stuurman tot 3000 GT, eerste maritiem officier kleine schepen en als kapitein tot 3000 GT. Het kennisbewijs geeft ook recht om te varen als tweede werktuigkundige en hoofd-werktuigkundige tot 3000 kW. Naast het vereiste kennisbewijs moet men echter ook nog voldoen aan aanvullende veiligheidscertificaten.(zie bijlage 1 BNAA, artikel 73, 74 en 77). In de eerste jaren na de opleiding zal praktische ervaring moeten worden opgedaan om uiteindelijk de functie van gezagvoerder of hoofd-werktuigkundige te kunnen uitvoeren. Binnen de opleiding wordt er van uit gegaan dat kennis en ervaring van alle voorkomende taken op een schip aanwezig dienen te zijn om deze hoogste functies te kunnen bekleden.

Contactpersoon

  • Dhr. K. Juliet
    Kaya Horacio Sprock # 4
    Willemstad
    Curacao

  • 736-3900 toestel 272